Извозване на химически отпадъци

Процесът по извозването на химически отпадъци става по строго контролиран ред, установен от съответните институции. Правилното съхранение и превозване на химически отпадъци е важно за спазването на предвидените от закона мерки за безопасност и опазването на околната среда.

Нашата фирма е лицензирана да извършва превоз на химически отпадъци и отговаря на всички държавни изисквания. Роял Шумен разполага с разрешително от РИОСВ за изпомване и извозване на отпадъчни води с различни кодове.

Ние разполагаме със специализирано оборудване, подбрано в съответствие със съвременните стандарти за качество и безопасност.