Изгребване на резервоари

Фирмата ни предлага бързо и ефективно почистване на резервоари. Резервоарите най-често се използват за задържане на водата за поливане и са част от модерните пречиствателни станции.

Този тип резервоари са особено полезни за земеделците, които търсят най-добрия начин да оптимизират разхода на вода.

Ние от Роял Шумен почистваме всички видове резервори чрез изгребване на отпадъчните наслагвания с помощта на специализирана техника. В случай че наслагванията са значителни и не могат да бъдат изцяло премахнати посредством традиционните методи на почистване, екипът ни използва водна струя под високо налягане.

Нашата фирма притежава разрешително от РИОСВ за изпомване и извозване на отпадъчни води и отговаря на всички държавни изисквания в сферата.

За да удовлетвори всички клиентски нужди и държавни изисквания нашата компания непрекъснато инвестира във висококачествено оборудване, дело на водещи световно известни производители, добре запознати с модерните съоръжения за пречистване и съхранение на отпадъчни води.