Изпомпване на септични ями

Защо да изберете нас?

Септичните ями са канализационни съоръжения за третиране на битови отпадъчни води, чието приложение, функциониране и поддръжка са строго регламентирани от закона.

Този тип съоръжения се изграждат в райони без централна канализация и се използват като алтернатива, подходяща за малки жилищни сгради и други обекти.

Поддръжката на септичната яма предполага редовното почистване на отпадъчните наслагвания и натрупалата се утайка. При нередовно почистване и неспазване на правилата за експлоатация могат да възникнат следните проблеми:

  • запушване на отходни тръби
  • преливане
  • намаляване на използваемия обем, вследствие на събиране на много утайка
  • силна, неприятна миризма и много други.

Пълното източване и почистване на септични ями изисква солиден опит, отлични умения, както и използването на висок клас оборудване. Ние използваме комбинирана система с мощна помпа, използвана за изпомване на гъста утайка от дълбочина до 7 метра с хобот за изсмукване на отпадъчната вода. Високата мощност позволява септичната яма да бъде почистена изцяло.

Нашият екип притежава богата практика, което Ви гарантира безупречни резултати в най-кратки срокове. Модерната технология, която използваме, осигурява на нашите клиенти качествено изпълнение на разумна цена.